Jdi na obsah Jdi na menu
 

Akce 2020

article preview

Rozpis 2. Jezdecký den Hnanice 28.6.2020

hnanice 28.6.20200001.pdf

Rozpis Drezurní závody 02.08.2020:

https://www.jezdectvi.org/cjf-core/open-attachment/43f34e5f-a387-4db3-aa99-023ff24c3cb3

Rozpis  jezdecký den 06.09.2020:

JK Mira Hnanice si vás dovoluje pozvat na

 

2. Jezdecký den

datum konání:          06.09.2020

místo:                         Areál JK Mira Hnanice u Turnova

kolbiště:                    písčité s geotextilií 35x68 m

opracoviště:              písčíté 20x60 m, hlinité 20x40 m

 

Upozornění: tato akce se nekoná pod záštitou ČJF, řídí se níže uvedenými pravidly

 

SOUTĚŽE

 1.  50/60 cm – pouze křížky + kolmé skoky s návazným rozeskakováním

            zápisné: 200 Kč, věcné ceny na 1.-5. mís

 1. Parkur 70/80 cm s návazným rozeskakováním

           zápisné: 200 Kč, Věcné ceny na 1.-5. místě

 1. Parkur do 90 cm s návazným rozeskakováním

           zápisné: 200 Kč, Věcné ceny na 1.-5. místě

 1. Parkur do 100 cm s návazným rozeskakováním

            zápisné: 250 Kč, finanční ceny na 1.-3. místě (500,400,300 Kč), věcné ceny

     5.  Parkurek pro děti z kavalet

          a.  S vodičem

          b.  Bez vodiče

          zápisné: 50 Kč věcné ceny pro všechny děti

 

    

 

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

 • každý jezdec je povinen mít na hlavě bezpečnostní přilbu kdykoliv sedí na koni
 • každý jezdec musí mít korektní oblečení(není povinnost sako a bílé rajtky)
 • jezdci do 14 let včetně musí mít bezpečnostní vestu
 • není povoleno vodění koní v areálu bez udidla (štajgru)
 • každý kůň musí mít průkaz s platným očkováním a vyšetřením krve
 • každý kůň se smí zůčastnit maximálně 2 soutěží, nelze startovat v jedné soutěži s více jezdci
 • hodnocení soutěží – dle PJS, vylučuje třetí neposlušnost
 • na opracovišti se jezdci míjejí zásadně levou rukou
 • na opracovišti je povoleno skákat skoky max. o 10 cm vyšší než jsou na kolbišti, cvičné skoky jsou označeny praporky – červeným na pravé straně, bílým na levé, není povoleno skákat skoky v opačném směru než určují praporky
 • jezdci jsou povinni řídit se etickým kodexem chování ke koni

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

začátek soutěží v 9:00

jmenovité přihlášky posílejte na email: satirka@seznam.cz do 05.09.2020 nebo telefonicky na p. Fenclová tel. 721 756 252

Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci

Prezentace: 05.09. – 721 756 252 do 20:00 – pouze sms

                      06.09. – osobně  na věži rozhodčích nebo telefonicky (721 756 252)!! DO 9:00 !!

Ubytování pořadatel nezajišťuje

Ustájení v den závodů pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky na tel 604 275 555 (p. Sehnalová)

Parkování vozidel – v areálu a na označených parkovištích

Připojení na el. proud – pořadatel nezajišťuje

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka


 

 VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

 Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro rok 2018

 Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře.

Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu

 

 POSKYTOVANÉ SLUŽBY

lékařskou službu zabezpečuje : Martina Chrastilová

veterinární službu zabezpečuje. MVDr. Věra Samohýlová

podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje

Občerstvení zajištěno

 

 OSTATNÍ USTANOVENÍ

 Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně.

 Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu – pokuta 1000 Kč.

Je zakázáno chodit po svazích kolbiště – pod pokutou 1000 Kč.

 

 

V Hnanicích dne 1.6.2020